CANLI
29 kişi izliyor
Hamile Yogası Perşembe Seansı

Sema Demir · Yoga Eğitmeni

Üyelik ve Kullanım Şartları Sözleşmesi

Son Güncelleme: 19.12.2022 Hizmetlerden yararlanan Kullanıcıların (“Kullanıcı”) ve Uzmanların (“Uzman”) işbu Üyelik ve Kullanım Şartları Sözleşmesini kabul etmeleri gerekmektedir. Sözleşme içerisinde yer alan Kullanım Şartları, Üye statüsünde olmayan diğer Kullanıcı ve Ziyaretçiler için de geçerlidir. Web Sitesini/Uygulamayı ziyaret ettiğiniz, kullandığınız ve Siteden/Uygulamadan yararlandığınız sürece statünüze uygun düştüğü ölçüde işbu Sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Site/Uygulama üzerinde psikoloji, kadın doğum, yoga, fizyoterapi, diyet, terapi gibi alanlarda ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli alanlarda uzman kişilere (“Uzman”) soru yöneltilmesini sağlayan görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Canlı Yayın (“Canlı Yayın”) Etkinliklerine katılım sağlayabilmek için Ücretli Aboneliğe (“Premium Üyelik”) sahip olunması gerekmektedir. Canlı Görüşmeler (“Canlı Görüşme”) ise Uzmanlardan randevu alınarak bu randevuya ilişkin Kullanıcı tarafından ödeme yapılması üzerine gerçekleştirilir. Madde 1. TANIMLAR VE TARAFLAR 1.1 Hizmet Sağlayıcı: https://weparents.co adresinde bulunan web sitesini ve WeParents isimli uygulamayı işleten ve bu web sitesi ve uygulamanın tüm haklarını elinde bulunduran WeParents Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketini,
1.2 Site: Hizmet Sağlayıcı tarafından yönetilmekte olan ve şu adrese sahip siteyi: https://weparents.co
1.3. Uygulama: WeParents isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını,
1.4. Kullanıcı: Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek Website’de yer alan İçerikler, uygulamalar ve Hizmet’ten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri,
1.5. Uzman: Psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, kadın doğum uzmanı terapist ve ayrıca yukarıda belirtilmeyen başka meslekleri yürüten Kullanıcıları,
1.6. Profil: Uzman ile ilgili bilgi ve görüşlerin Sitede/Uygulamada toplandığı yeri,
1.7. Hizmet: Elektronik ortamda sağlanan Kullanıcının talebi doğrultusunda bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile veri alışverişi ve görüntülü görüşme yapılmasını sağlayan hizmeti,
1.8 Ödeme Sağlayıcı Kuruluş: Kullanıcı’nın satın aldığı hizmetin işbu Sözleşme’ de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesini sağlayan kuruluşu,
1.9. Premium Üyelik: Aylık, 6 (Altı) aylık ya da yıllık olarak satın alınabilen Ücretli Abonelik tipi,
1.10. Canlı Yayın: Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen ve Ücretli Aboneliğe sahip Kullanıcıların yararlanacağı bilgilendirici video yayınlarını,
1.11. Canlı Görüşme: Uzmanlar ile Kullanıcıların birebir ve online olarak gerçekleştirecekleri çevrimiçi görüşmeleri, İfade etmektedir. Madde 2. GENEL HÜKÜMLER ve GÜVENLİK KURALLARI 2.1. Hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan Hizmet’ler, muayene veya tıbbi hizmet niteliğinde değildir. Uzmanlar tedavi teşhis hizmeti vermemektedir. Site/Uygulama üzerinden sunulan hizmet bir sağlık hizmeti değildir.
2.2. Hizmet Sağlayıcı’nın sunduğu hizmetler tıbbi yardım, terapi tedavi, tıbbi reçete, tıbbi tanı isteyen veya gereksinimi bulunan Kullanıcılar tarafından kullanılmamalıdır. Hizmetler tıp merkezlerinde gerçekleşen tıbbi muayenelerin alternatifi değildir.
2.3. Hizmet Sağlayıcı’nın hizmetlerinden yararlanırken riskleri kabul ettiğinizi ayrıca Hizmet Sağlayıcı’nın sağlık durumunuzla ilgili herhangi bir sonucu garanti etmediğini onaylamış olursunuz.
2.4. Kullanıcı ve Uzman, Sitede/Uygulamada bulunan ürün ve hizmetlerden yararlanırken, yürürlükte ve uygulanabilir yasal düzenlemeler ile Site/Uygulama üzerinden yayınlanacak her türlü bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve mevzuata aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya ve Uzmana aittir.
2.5. Üye kaydı oluşturmak için kayıt için gerekli olan bölümler doldurulmalıdır. Site/Uygulamaya üye girişi gerçekleştirmek için; Kullanıcı tarafından üye kaydı oluşturulurken belirtilen elektronik posta adresine veya telefon numarasına gönderilecek doğrulama kodunun girilmesi gerekmektedir.
2.6. Kullanıcının ve Uzmanın işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklere ve Sitede/Uygulamada yayınlanan Bildirimlere uymadığının tespiti halinde, Kullanıcının ve Uzmanın Siteden/Uygulamadan yararlanması süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya Üye Kullanıcı ve Üye Uzman kaydı kapatılabilir.
2.7. Kullanıcılar ve Uzmanlar, birbirlerinin Siteyi/Uygulamayı kullanmalarını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları veya veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
2.8. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, Üye Kullanıcı/Uzman tarafından destek@weparents.co adresine üyelik sonlandırılma isteğini belirten bir eposta gönderilerek yapılabilir. Üyeliğini sonlandıran Kullanıcının/Uzmanın Üyelik Kaydı sonlandırılır.
2.9. Kullanıcılar ve Uzmanlar yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uygunluk da dahil olmak üzere Hizmetleri kullanımlarından ve sağladıkları her türlü İçerikten sorumludur. Site/Uygulama aracılığıyla yayınlanan veya elde edilen herhangi bir İçeriğin herhangi bir şekilde kullanılmasından WeParents Danışmanlık Bilgi Teknolojileri A.Ş. sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca aracı hizmet sıfatıyla hareket etmekte olup Uzman ve Kullanıcı arasındaki hiçbir talep veya uyuşmazlığın tarafı veya sorumlusu değildir.
2.10. Kullanıcılar ve Uzmanlar üye kaydı oluştururken kullandıkları kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt ederler. Kullanıcılar ve Uzmanlar belirledikleri kullanıcı adı ve doğrulama kodu gönderilecek e-posta adresi veya telefon numarasının güvenliğinden sorumludurlar. Bu bilgileri üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşmaları ve bunlara kullandırmaları nedeniyle oluşabilecek her tür zarardan doğrudan ilgili Kullanıcı ve/veya Uzman sorumludur.
2.11. Hizmet Sağlayıcı tarafından Site/Uygulama üzerinden sunulan hizmetler 18 yaşın altındaki bireylere (“Çocuklara”) yönelik değildir. Başka bir kullanıcının 18 yaşın altında olduğunu ya da 18 yaşın altında olan kişilerin kişilik haklarının ihlal edildiğini düşünmeniz halinde https://weparents.co/destek adresinden iletişime geçebilirsiniz.
2.12. Site/Uygulama aracılığıyla/üzerinden istenmeyen veya yetkisiz reklam, tanıtım materyalleri, "önemsiz posta", "zincir mektuplar", "kimlik avı e-postaları", "mutluluk zinciri programları" veya başka herhangi bir talebi yüklemek, göndermek, bunlara bağlantı vermek, e-posta ile göndermek veya başka bir şekilde iletmek yasaktır.
2.13. 5651 sayılı Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Site’de/Uygulama’da yer alan bir içerik sebebiyle özel hayatın gizliliği ve/veya kişilik haklarının ihlal edildiğini düşünmeniz halinde https://weparents.co/iletisim aracılığı ile WeParents’a söz konusu içeriğin incelenmesi ve kaldırılması başvurusunda bulunabilirsiniz.
2.14. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin Sitede/Uygulamada içerik, yorum ya da soru olarak paylaşılması yasaktır.
2.15. Site/Uygulama WeParents Danışmanlık Bilgi Teknolojileri A.Ş.’ne şirketine aittir, bu şirket ve yetkililerinden izinsiz olarak kısmen de olsa kopyalanamaz ve kullanılamaz.
2.16. Sitenin/Uygulamanın güvenliğini tehdit edecek, Sitede/Uygulamada yer alan fonksiyonların çalışmasını engelleyecek işlemlerde bulunması, yazılımların kullanılması, Site/Uygulama ve bunların ara yüzünde yer alan bilgilerin Site/Uygulama yönetiminin kontrolü dışında elde edilmeye çalışılması yasaktır. Bu hükme aykırı hareket eden kişiler her tür hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılır.
2.17. Hizmet Sağlayıcı sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
2.18. Hizmetlerden yararlanmak için gerekli ödemeyi kredi kartı/banka kartı bilgilerinizle yapmanız gerekmektedir. Güvenlik gereği kart bilgileriniz Hizmet Sağlayıcı altyapısında saklanmamaktadır. Kart bilgileri Ödeme Sağlayıcı Kuruluş nezdinde saklanmaktadır. Kart Bilgilerinin saklanması bakımından ilgili ödeme sağlayıcı kuruluş veri sorumlusu sıfatı ile hareket etmektedir.
2.19. Otomatik sistemler vasıtasıyla Site/Uygulama kullanıcılarının deneyimini manipüle eden veya aksatan davranışlarda bulunmak yasaktır. Aksi halde bu işlemleri gerçekleştiren kişi ve kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak ve gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınacaktır.
2.20. Hizmet Sağlayıcı sistemle ilgili sorunların tespiti ve hukuki yükümlülükleri gereği Site/Uygulama trafiğini izler, ziyaretçilerinin IP adreslerini, site içeresindeki hareketleri, harcanan süreyi Hizmeti geliştirme için takip etmektedir. Bu bilgiler gerçek kişiye ait bir kimlikle ilişkilendirmez.
2.21. Hizmet Sağlayıcı Kullanıcı ve/veya Uzman verilerinin kısmen veya tamamen kaybolmayacağına ilişkin hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Hizmet Sağlayıcı verileri kalıcı olarak silme hakkını da saklı tutmaktadır. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir sebeple yaşanacak veri kaybı ve/veya tahribi halinde hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcıların/Uzmanların Site’de/Uygulama’da yer alan verilerinin kaybında ve/veya bozulmasından endişe duymaları halinde kendi verilerinin yedeklerini tutmaları önerilmektedir.
2.22. Üye Kullanıcı her zaman, Site/Uygulama üzerindeki hesabına giriş yaparak profilindeki bilgilerini güncelleyebilir ve hizmetlerin ifası amacıyla kendisine üyelik aşamasında sunulan aydınlatma metnine uygun olarak birtakım ek verileri profiline ekleyebilecektir.
2.23. Hizmet Sağlayıcı’nın, Kullanıcı veya Uzman tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen e-posta adresi ve mobil telefon numarası bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcı veya Uzman ile iletişime geçme hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı ve Uzman işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Hizmet Sağlayıcı’nın kendisi ile iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Madde 3. UZMAN PROFİLLERİ 3.1. Hizmet Sağlayıcı her ne kadar Uzmanlara ilişkin bilgilerin doğru ve güvenilir olması için özen göstermekte olsa da Uzman profillerinde yer alan bilgilerin doğruluğunu garanti etmemektedir.
3.2. Uzman’a ait profilin oluşturulabilmesi için Uzman’nın adı, soyadı mesleki unvanı belirtilmelidir.
3.3. Uzmanlar hakkındaki bilgileri düzenleyebilir, fotoğraf ekleyebilir. Uzmanlar profillerinde yayınlanacak bilgilerin 3.kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini ve 3. kişilerin kişisel verilerini kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt eder.
3.4. Hizmet Sağlayıcı, gerçeğe aykırı, yanlış ya da yanıltıcı bilgilerin yayınlanmasını engelleyebilmekte ve yayınlanmış olanları silme hakkına sahiptir.
3.5. Uzman profillerinde yayınlanan bilgiler Site/Uygulama kullanan herkesin erişimine açıktır. Madde 4. TELİF HAKKI 4.1. Sitenin/Uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile Sitede/Uygulamada yer alan, kullanılan bütün bilgi, resim, kodlar, metinler, grafikler, isimler, ikonlar, videolar, logolar, WeParents markası, https://weparents.co alan adı, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan iş metodu ve iş modeli de dâhil tüm içerik ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve lisans sahibi WeParents Danışmanlık Bilgi Teknolojileri A.Ş dir ve Türkiye ve uluslararası telif hakları ve sözleşmeleri tarafından korunmaktadır. Bunlardan herhangi biri tamamen veya kısmen veya yüksek çağrışım ve benzerlikle WeParents Danışmanlık Bilgi Teknolojileri A.Ş’nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisansa çevrilemez, yeniden yayımlanamaz.
4.2. Kullanıcılar/Uzmanlar ve Ziyaretçiler, Site/Uygulama üzerinden elde edilmiş dijital ve basılı hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve sair fikri haklarla ilgili açıklamaları silemez veya çıkartamaz.
4.3. Site/Uygulama üzerinden yayınlanan Canlı Yayınlar kaydedilmektedir. Uzmanlar Canlı Yayınların kaydedileceği ve WeParents sosyal medya hesapları ve platformlarında yayınlanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.Canlı Yayın kayıtlarının Fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve lisans sahibi WeParents Danışmanlık Bilgi Teknolojileri A.Ş dir. Madde 5. SORUMLULUK SINIRLARI 5.1. Hizmet sağlayıcı, çalışanları, lisans sağlayıcıları ve tedarikçileri; hizmetlere erişimden veya erişilememeden, başka kişilerin veya üçüncü tarafların Site/Uygulama üzerinde veya aracılığıyla davranışı ya da içeriğinden veya Kullanıcı/Uzman profilleri ile ilgili izinsiz erişim, kullanım veya değişimden kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalınan hiçbir dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan, ceza gerektiren veya çoklu hasardan ya da doğrudan veya dolaylı hiçbir kâr ya da gelir kaybından veya veri kaybı, kullanım kaybı, itibar kaybı ya da diğer maddi olmayan kayıplardan, haberdar edilmiş olsa dahi sorumlu olmayacaktır.
5.2. Sitenin/Uygulamanın kullanımı sırasında ya da Sitenin/Uygulama üzerinden yayınlanan içeriklerde/yayınlarda herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan, Hizmet Sağlayıcı ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar. Ayrıca Hizmet Sağlayıcı Site/Uygulama üzerinden ya da Uzmanlar aracılığıyla edinilen bilgilerin doğru olduğu yönünde hiçbir beyan ve garantide bulunmamaktadır.
5.3. Hizmet Sağlayıcı Kullanıcıların, Uzmanların veya bir üçüncü tarafın Site/Uygulama üzerinde, Site/Uygulama üzerinden yayınlanan, Canlı Yayınlar, Canlı Görüşmeler veya WeParents aracılığıyla yarattığı ya da yüklediği, yayımladığı, gönderdiği, aldığı veya sakladığı hiçbir içerik hakkında sorumlu değildir.
5.4. Sitede/Uygulamada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Hizmet Sağlayıcı dilediği zaman, Sitenin/Uygulamanın herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin Sitedeki/Uygulamadaki bazı özellikleri veya bilgileri veya Sitenin/Uygulamanın bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.
5.5. Hizmet Sağlayıcısı Sitede/Uygulamada siber güvenlik önlemleri almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir.
5.6. Hizmet Sağlayıcı Kullanıcı veya Uzman tarafından Siteye/Uygulamaya yerleştirilen bilgilerin ve materyallerin içerik ve yapılarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktadır. Kullanıcılar ve Uzmanlar, ekledikleri bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
5.7. Hizmet Sağlayıcı Sitenin/Uygulamanın 24 saat erişilebilir olması için çalışmaktadır. Ancak Hizmet Sağlayıcı herhangi bir sebeple Sitenin/Uygulamanın erişilebilir olmamasından sorumlu değildir.
5.8. Kullanıcı veya Uzman, Sitedeki/Uygulamadaki eylemlerden doğacak zararlardan ve kanuna aykırı fiillerinden tamamıyla sorumludur. Bu eylemlere sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile doğru olmayan ve yanıltıcı bilgilerin verilmesi, kişisel hakların veya telif haklarının ihlal edilmesi, mesleki sırların veya başka sırların açıklanması ve ilan / reklam yasağı da dahildir.
5.9. Hizmet Sağlayıcı, Site/Uygulama vasıtası ile herhangi bir Uzman tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmemeleri veya bu kişilerin taahhütte bulunmaya yetkili olup olmadıkları konularında sorumlu değildir.
5.10. Hizmet Sağlayıcı, Sitenin/Uygulamanın tamamının veya bir bölümünün hatasız bir şekilde çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.
5.11. Hizmet Sağlayıcı yetkili adli makamlardan gelecek erişim engellenme talepleri nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir. Madde 6. ONLINE GÖRÜŞME 6.1. Online Görüşme işlemlerinin tamamlanabilmesi ilgili ödeme tutarını kredi kartı vb. ile tamamlamalıdır. Ödemesi yapılan Online Görüşme randevusu için randevu sahibi Kullanıcı tarafından randevu 12(On İki) Saat öncesine kadar Site/Uygulama üzerinden iptal edilebilinir. Planlanacak yeni Canlı Görüşme randevuları Uzmanın uygunluk durumuna göre belirlenecektir.
6.2. Randevu saatine 12 saatten az bir süre kala randevular iptal edilemez ve para iadesi yapılmaz. Online Görüşmeler, Uzman’nın belirlediği süre kadardır.
6.3. Kullanıcılara Online Görüşme Randevuları için bir defaya mahsus olmak üzere ilgili 24 (Yirmi Dört) Saat öncesinde değişiklik yapma hakkı tanınmıştır. Uzmanın uygun olduğu randevu tarihlerine göre planlanır. Madde 7. ÖDEMELER 7.1. Kullanıcılara üç farklı Premium Üyelik seçeneği sunmaktadır. Bu üyeliklerin süreleri ise Kulllanıcı isteğine göre şekillenmekte olup süreler Hizmet Sağlayıcı’nın uygun gördüğü şekilde Aylık, 6 (Altı) Aylık ve Senelik olarak belirlenmektedir. Kullanıcı ödeme yaptığı süre boyunca Premium Üyelik sahibi olacak ve Site/Uygulama aracılığıyla gerçekleşen Canlı Yayınlardan faydalanabilecektir.
7.2. Premium Üyelik abonelik döneminin bitiminden önce iptal etmediği sürece ilgili abonelik döneminin sonunda otomatik olarak yenilenir.
7.3. Hizmet Sağlayıcı Premium Üyelik 'in ücretini değiştirebilir ve her türlü fiyat değişikliğini e-posta veya SMS aracılığıyla makul bir süre önce Kullanıcılara bildirecektir. Fiyat değişiklikleri, fiyat değişikliği tarihini takip eden bir sonraki abonelik döneminin başında yürürlüğe girer. Fiyat değişikliği geçerli olduktan sonra Hizmeti kullanmaya devam eden Kullanıcılar yeni fiyatı kabul etmiş sayılır. Fiyat değişikliğinin kabul edilmemesi halinde fiyat değişikliği yürürlüğe girmeden önce geçerli Premium Üyelik'ten çıkılarak değişikliği reddedebilmektedir. Madde 8. SÖZLEŞMENİN FESHİ 8.1. İşbu Koşullar, Üye Kullanıcı ve Uzman’nın üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Hizmet Sağlayıcı Kullanıcı’nın/Uzman’nın işbu Koşullar dâhilinde belirtilen hükümlere veya Site/Uygulama içinde yer alan kural ve koşullara aykırı hareket etmesi durumunda Koşulları tek taraflı olarak feshedebilecektir. Madde 9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 9.1. Bu sözleşme Hizmet Sağlayıcı tarafından önceden duyurulmaksızın ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. Kullanıcıların/Uzmanların değişiklik sonrası yayınlanan güncel sözleşme hakkında çekincelere sahip olmaları ve/veya güncel sözleşmeyi kabul etmemeleri halinde Sitenin/Uygulamanın kullanımını derhal sona erdirmeleri gerekmektedir. Madde 10. TEBLİGAT ADRESLERİ 10.1. Kullanıcılar bildirdikleri elektronik posta adresinin veya cep telefonu numarasının Resmi yazışma ve bildirim adresi olduğunu, sonraki yazışmalar için gereken yazılı adresin bu kanallar üzerinden talep edilebileceğini ve bildirilebileceğini kabul ederler. Elektronik posta adresinde ya da cep telefonunda yapılacak her tür değişikliğin Site/Uygulama yönetimine bildirilmesi gerekmektedir.
10.2. Kullanıcı’nın/Uzman’nın kayıtlı elektronik posta adresine veya mobil telefon numaralarına yapılacak her tür bildirimin elektronik postanın veya SMS’in WeParents Danışmanlık Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra ilgili Kullanıcı’ya/Uzman’a ulaştığı kabul edilecektir. Madde 11. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ 11.1. Kullanıcılar ve Uzmanlar, Bu sözleşmesel ilişki nedeniyle taraflar arasında doğabilecek Hizmet Sağlayıcı kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları, log vs.) HMK 193. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmektedir. Madde 12. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAF MAHKEMELERİ 12.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Kullanım deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. WeParents'ı kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.

Sitemizde bulunan içeriklerin izin alınmadan bir başka platformda yayınlanması yasaktır.