CANLI
25 kişi izliyor
Hamile Yogası Perşembe Seansı

Sema Demir · Yoga Eğitmeni

Gizlilik Bildirimi

Son Güncelleme: 19.12.2022 WeParents olarak gizliliğinizi korumaya önem veriyor ve gizliliğinize saygı gösteriyoruz. Bu gizlilik bildirimi, sizden topladığımız veya WeParents’a (“Platform”) sağladığınız kişisel veriler ile ilgili toplama yöntemlerimizi, kullanma amaçlarımızı, kişisel verilerinizin kimlere aktarılabileceğini, saklama sürelerini, gizlilik bildiriminde yapılacak değişikleri, 6698 Sayılı Kanun ve eki düzenlemeler kapsamında İlgili kişi haklarını konu almaktadır. Kişisel verileriniz ile alakalı herhangi bir sorunuz olması halinde destek@weparents.co adresinden bize ulaşabilirsiniz. Toplanan Kişisel Veriler, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Platform'a kaydolduğunuzda; adınız soyadınız, telefon numaranız veya e-posta adresiniz ve kullanıcı profilinizde açıkladığınız diğer bilgiler de dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi sunmaktasınız. Platform size en uygun hizmeti sunabilmek için; gebelik başlangıç tarihi ya da bebeğin doğum tarihi, cinsiyeti ve isim bilgilerini işler. WeParents doğum öncesi ve sonrasında ihtiyacınıza yönelik bilgileri edinebileceğiniz bir hizmet sunmaktadır. Platform vasıtasıyla gerçekleşen Canlı Yayın ve Canlı Görüşmelerde yöneltilen sorular ve randevu bilgileri de işlenmektedir. Bebek kaydı yaparak bebeğin; doğum tarihi ve adı, kullandığı ilaçlar, dışkılama tarih ve saati, idrar saati ve tarihi, uyku saat, tarih ve aralıkları, kilosu, boyu ve baş çevresi uzunluğu ile emzirme saat ve bilgilerini kaydedebilirsiniz. Premium Üyelik satış süreçlerinde ödeme planı, fatura adresi, ödeme miktarı, kredi veya banka kartı türünü, son kullanma tarihi ve kart numaranızın belirli haneleri (Not: Güvenlik gereği, kart bilgileriniz sistemlerimizde saklanmamaktadır.) bilgileriniz de işlenmektedir. Platform’a kaydolmak ve Platform’u kullanmak için kullandığınız cihaz hakkında IP adresi bilgileri, browser bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şikâyet ve talep verileri, erişim ve diğer işlem loglarınızı hukuki yükümlülüklerimiz gereği toplanmaktadır. Platform kullanımına dair bilgilerinizi açık rıza vermeniz halinde kişiselleştirilmiş reklam sunmak ve yeni hizmetler ile fırsatlar hakkında bilgi vermek amacıyla da kullanacağız.

Amaç Hukuki Sebep
- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
KVKK 5 (2) a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi
- Kişiselleştirilmiş reklam sunmak ve yeni hizmetler ile fırsatlar hakkında bilgi vermek,
- Özel nitelikli kişisel veri ihtiva eden bilgilerin toplanması,
- Müşteri destek operasyonlarının yürütülmesi,
Açık rıza alınması
- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
- Sunduğumuz hizmetten faydalanmanızı sağlamak,
- Hizmet geliştirme ve sorun giderme süreçlerinin yürütülmesi,
KVKK 5 (2) c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
- Platform'u iyileştirmek, tanıtmak ve geliştirmek,
- Platform kullanımına ilişkin analizler gerçekleştirmek,
- Platform'un güvenilirliğini ve güvenliğini temin etmek amacıyla veri analizleri ve testler yapmak,
KVKK 5 (2) f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
- Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
KVKK 5 (2) ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebep: 1. Üyelik işlemi bakımından uygulama içinde ve kullanıcılar arası etkileşimde güvenliğin sağlanması amaçlanmakta, kullanıcıyla “Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi” akdedilmekte ve kullanıcı doğrulaması yapılmaktadır. Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçların yerine getirilebilmesi için; Platformda yer alan kanallarda ilgili alanları işleyerek gönderim butonuna tıklamanızla birlikte kişisel verileriniz Platform ara yüzüne işlenir. Bu veri işleme faaliyeti bakımından dayandığımız hukuki sebep “KVKK 5(2)-c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” dır. 2. Prenatal Dönem veya Doğum Sonrası Dönemlerden hangisinde bulunduğunuzu, gebe kalınan tarih, son regl tarihi ya da doğum yapılan tarihi de Platform ara yüzüne yüklersiniz. Bebek kaydı yaparak bebeğin; doğum tarihi, adı, cinsiyeti, kullandığı ilaçlar, dışkılama tarih ve saati, idrar saati ve tarihi, uyku saat- tarih ve aralıkları, kilosu, boyu ve baş çevresi uzunluğu bilgisi, ile emzirme saat ve bilgilerini uygulama arayüzüne girebilirsiniz, bu bilgiler (Bebek kaydı yapılarak işlenen veriler) cihazınızda saklanmakta olup WeParents olarak bu bilgileri saklamayız. Platform kullanımı sona erdirmek istediğinizde veya başkaca herhangi bir sebeple bu verileri saklamak istemeniz halinde bu verileri “Verilerimi Kaydet” butonuna basarak kendi cihazına indirerek saklayabilirsiniz. Bebeğe ve Kendinize ait Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesinde KVKK m.5/2(a) uyarınca “açık rızanızın olması” hukuki sebebine dayanırız. Ayrıca bebek ve Kullanıcı profili oluşturmak için Platform’a bildireceğiniz diğer bilgilerin işlenmesinde ise KVKK m.5/2(c): “sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekeli olması” hukuki sebebine dayanırız. 3. Premium Üyelik ve Canlı Görüşme satın alma işlemi bakımından hukuki sebep “KVKK 5(2)-c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” dır. 4. İşlem güvenliği bilgileriniz; bizzat sizlerden, mobil uygulama ya da internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir. İşlem güvenliği bilgilerinin işlenmesinde “KVKK 5(2)- a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.” hukuki sebebine dayanırız. 5. İnternet sitesinin ziyaret edilmesi (çerez toplanması) ile otomatik olarak toplanan pazarlama verileriniz ve kendi iradenizle Platforma yüklediğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz KVKK m.5/2(a) uyarınca “açık rızanızın olması” hukuki sebebine istinaden, bu aydınlatma metnine ek olarak tarafınıza sunulan “Açık Rıza Metni”nde ayrı ayrı açık rıza vermeniz kaydıyla işlenebilecektir. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Ödeme Sağlayıcıları Premium Üyelik temini ve/veya Canlı Görüşme satın alınması amacıyla kendi iradenizle Platforma kredi kartı/banka kartı bilgilerini yüklemeniz halinde ödemeye ilişkin bilgiler anlaşmalı olduğumuz ödeme hizmeti sağlayıcı kuruluş ile paylaşılacaktır. (Not: Güvenlik gereği, kart bilgileriniz sistemlerimizde saklanmamaktadır.) WeParents Çalışanları ve Uzmanlar Platform aracılığıyla yapılan Canlı Yayınlarda yasal yükümlülüklerimiz gereği Kullanıcı soruları birlikte çalıştığımız editörlerin incelemesinden geçerek Uzmanlara aktarılmaktadır. Bu inceleme sürecinde Kullanıcıların kişisel verileri editörlere aktarılabilmektedir. “Destek” / ”İletişim” kısmından tarafımıza ulaştırılacak taleplerin incelenmesinde görevli olan çalışanlarımız ve yazılım geliştirme ve iyileştirme süreçlerinde birlikte çalıştığımız teknik uzmanlar gerekli hallerde sadece bu amaçla sınırlı olarak kişisel verilerinize erişim sağlayabilir. Hizmet Sağlayıcılar Kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak; Bilişim altyapısını ve sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, paylaşılabilmektedir. Ayrıca müşteri destek hizmetlerinde yardım aldığımız anlaşmalı kuruluş yurtdışı menşeli bir tüzel kişilik olup Site/Uygulama üzerinden destek almak istediğinizde; destek sürecinde ilişkin kişisel verileriniz (Kimlik ve Müşteri İşlem kategorilerinde kişisel veriler) anlaşmalı hizmet sağlayıcımızın altyapılarına işlenecektir. Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Kanunların gerektirdiği durumlarda veya haklarımızı korumamız gerektiğinde, kişisel verilerinizi ilgili resmi, adli ve idari merciler ile paylaşabiliriz. Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre ile Tutuyoruz? Kişisel verileriniz sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya hizmetimizi sunmak amaçları için gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır. Bilgilerinize ihtiyaç duymadığımızda, söz konusu verileri, yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, yalnızca saklanmaları için meşru bir menfaatimiz bulunduğu sürece saklamaktayız. Bebek kaydı yapıldığında işlenen isim, doğum tarihi, kilo, boy, idrar ve dışkılama bilgileri, emzirme bilgileri (Meme, süre, son emzirme zamanı ve miktarı), uyku (saat ve tarih ve aralık), ilaç kullanım bilgileri cihazınızın belleğinde depolanmakta olup Üyelik/Uygulama silinene kadar saklanırlar. “Gebeliği Sonlandır” seçeneğinin seçilmesiyle bebeğin adı, cinsiyeti, gebe kalınan tarih, son regl tarihi ve planlanan doğum tarihi bilgileri silinecektir. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca işlediğimiz trafik verileri 1 yıl süreyle saklanacak ve bu süre bittikten sonra anonim hale getirilecektir. Satın alma işlemleri ile ilgili veriler; 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl süreyle, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl süreyle saklanacaktır. Belirtilen sürelerin sonunda, kişisel verileriniz Tarafımızca veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Hesabınızı silmeniz halinde ise toplamış olduğumuz kişisel bilgilerinizi toplu halde ve anonimleştirilmiş formatta saklamaktayız. Yurtdışına Aktarım Sunucularımız Türkiye hudutlarında bulunmaktadır ancak ödeme süreçlerinin yürütülmesinde dış kaynaklı ödeme sağlayıcı kuruluştan hizmet alınmakta olup ilgili şirketin veri depolama merkezleri yurtdışında bulunmaktadır; Anlaşmalı olduğumuz ödeme sağlayıcı kuruluş kendi bünyesi altında işlenen kişisel veriler açısından veri sorumlusudur. WeParents ancak İlgili Kişi’nin Açık Rızası olması durumunda çerezler yoluyla işlediği kişisel verileri ve müşteri destek operasyonlarında elde edilen verileri yurt dışına aktarır. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, özel nitelikli kişisel verilerin elde edilmesi sırasında İlgili Kişiler aydınlatmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler, KVKK’ya uygun tedbirler alınarak işlenmektedir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartı İlgili Kişinin açık rızasıdır. WeParents, İlgili Kişilere açık rızalarını belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklama fırsatı sunmaktadır. İletişim İzni: İşbu Gizlilik Politikası ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi Rıza Beyanı’nı kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla kullanılmasına izin vermiş bulunacaksınız. Gizlilik Bildiriminde Yapılacak Değişiklikler: Bu Gizlilik Bildiriminde istediğimiz zaman güncelleyebiliriz. Gizlilik Bildiriminde güncellediğimiz zaman bu politikanın üst kısmındaki “Son Güncelleme” tarihini güncellenip sizi bilgilendirmek üzere paylaşılır. Bildirimle ilgili her tür soru, görüş, öneri ve talebiniz için Bildirimde yer alan yazışma adreslerini kullanabilirsiniz. İlgili Kişi Hakları: - Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, İlgili Kişi Haklarının Kullanımı 6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz:
- Maslak Mh. AOS 55.Sk. 42 Maslak A Blok No:2/25 Sarıyer/ İSTANBUL adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
- Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
- Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle destek@weparents.co adresine elektronik posta göndererek.

Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Kullanım deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. WeParents'ı kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.

Sitemizde bulunan içeriklerin izin alınmadan bir başka platformda yayınlanması yasaktır.